freethought
Hjem

diagramme_freethought_narrow

INFRASTRUCTURE

Under Bergen Assembly 2016 tar freethought for seg sin nåværende felles hovedinteresse: infrastruktur. De vil sette begrepet inn i nye sammenhenger, undersøke det i vid forstand og utvide dets meningsinnhold ved å belyse det fra ulike vinkler – fra arven etter kolonialistiske og tidlige kapitalistiske styringssystemer til dagens finansieringsmodeller av kulturfeltet, og videre til mulighetene for omveltning som ligger i å arbeide med infrastruktur som steder hvor motsetninger og forstyrrelser kommer til syne. Infrastruktur kan i freethoughts vide definisjon forstås som en usynlig kraft som former vår kultur. De ønsker å tvinge begrepet vekk fra planleggernes og teknokratenes dominerende språk og utnytte det kreativt og kritisk innen kulturfeltet.

LukkX
LukkX