freethought
Hjem

1. The Partisan Café

thePartisan_on_garage_small

The Partisan Café ble initiert av Nora Sternfeld i samarbeid med kunstnerne Isa Rosenberger og Jenny Moore. Prosjektet ble realisert av Tora Endestad Bjørkheim, Freja Bäckman, Kabir Carter, Johnny Herbert, Jenny Moore (koordinator) og Arne Skaug Olsen under Bergen Assembly i september 2016

The Partisan Café var en pedagogisk/ performativ/ kunstnerisk praksis i form av en kafé i the Museum of Burning Questions – et Para-museum innrettet i samarbeid med kunstneren Isa Rosenberger – og en performativ plattform for freethoughts infrastrukturprosjekt. Kaféen var plassert i den nå nedlagte hovedbrannstasjonen i Bergen, og var i tillegg til å være vertskap for alle interesserte også gjest hos Bergen Brannhistoriske forening, som arbeider for å etablere et museum i den gamle hovedbrannstasjonen. Som formidlere og kaféarbeidere tilstrebet vi en radikal gjestfrihet. Som gjester av brannfolkene som tar vare på lokalene opplevde vi gjensidighet og fellesskap.

Tittelen «Partisan Café» er knyttet til et valg: partisan fremfor participation. Det er et direkte lån fra «the Partisan Coffee House» – et rom for samlinger, samtaler og debatter i London Soho sent på 1950-tallet, organisert av The New Left.

3. The City Seminar on Infrastructure

SMALL_City Seminar

Siden Februar 2015 har freethought jevnlig gjennomført en serie seminarer i Bergen med vekt på å utvide forståelsen av infrastruktur i retning av forvaltningen av subjektivitet og arbeid. Seminaret har møttes på Bergen Offentlige Bibliotek, Litteraturhuset og Hagerupsgården, for dagsseminarer med lesing og diskusjon. Denne formen for offentlige, kollektive studier danner et pensum omkring våre felles interesser, og setter i gang en kuratorisk modell oppnådd gjennom kollektive offentlige studier, forskning og diskusjon. På kvelden etter seminaret har freethought invites … servert middag til et større publikum, og en gjesteforelesning har forsøkt å åpne seminarets diskusjon opp for et større publikum. Blant gjesteforeleserne finner vi Territorial Agency, Denise Ferreira Da Silva, Tom McCarthy, Laurence Rassel og andre.

LukkX
LukkX