Tarek Atoui
Hjem

Infinite Ear blir en multidisiplinær utstilling i den nedlagte svømmehallen Sentralbadet i Bergen sentrum fra 1. september til 1. oktober 2016. Den Parisbaserte kuratoriske plattformen Council (Grégory Castéra og Sandra Terdjman) og kunstneren Emma McCormick-Goodhart utvikler utstillingen i samarbeid med Tarek Atoui.

Infinite Ears fokus er en kulturell, estetisk, sanselig og kognitiv tilnærming mellom døvekultur og hørendes kultur der kløften er dypest: sansing og kommunikasjon av lyd. Council arbeider tverrdisiplinært og forener kunstnerisk og vitenskapelig forskning. I dette arbeidet er det naturlig å ta utgangspunkt i døves respons på musikk og lyd, i samarbeid med musikk- og lydkunstnere. Dette har ført til en omfattende og fruktbar produksjon av verk, verktøy, instrumenter, komposisjoner og konserter, der Tarek Atoui er sentral som kunstnerisk koordinator for et nettverk av kunstnere, forskere, ingeniører/teknikere og studenter på mange felt.

Utstillingen vil formidle verk og forskningsarbeider som kan gi ny innsikt i hørsel, musikk og kommunikasjon. Den vil inneholde originalverk, reproduksjoner og faksimiler fra ca. 30 kunstnere, 20 vitenskapsmenn og materiale fra vitenskapelige, tekniske, kulturhistoriske og naturhistoriske muséer/samlinger. Mange av de kunstneriske og vitenskapelige verkene er nyproduksjoner for utstillingen.

I tilknytning til utstillingen vil det være et møtested med servering, drevet i samarbeid med døvemiljøene i Bergen.

Infinite Ear er støttet av Kulturrådet.

logo-arts-council-norway

Arrangementer

20160902
20240519
20161001

fr,2.9.‒lø,1.10.

Tarek Atoui & Council:
WITHIN/Infinite Ear

Exhibition
Sentralbadet Sentralbadet
→ Les Mer
20160902
20240519
20161001

fr,2.9.‒lø,1.10.

SOUND MASSAGE

Sonic Therapy Sessions
Sentralbadet Sentralbadet
→ Les Mer
20160903
20240519
20160904

lø,3.9.‒sø,4.9.

Deep Listening with Pauline Oliveros and Ione

Sonic Therapy Sessions
Sentralbadet Sentralbadet
→ Les Mer
20160913
20240519
20160917

ti,13.9.‒lø,17.9.

VALENTINA DESIDERI AND MYRIAM LEFKOWITZ: LA PISCINE

Sonic Therapy Sessions
Sentralbadet Sentralbadet
→ Les Mer
LukkX