Videos from freethought´s the Infrastructure Summit, Bergen Assembly 2016

I konferansen The Infrastructure Summit 3. og 4. september 2016 utforsket internasjonalt anerkjente kunstnere, forfattere, forskere og kuratorer infrastrukturbegrepet. Konferansen var også en performativ plattform, med visninger av filmkunstneren Phil Collins´ Delete Beach, produsert for Bergen Assembly, norsk premiere på Clément Layes/ Public in Privates performance Things that surround us, produsert i samarbeid med BIT Teatergarasjen og arrangementet Infrasonic.

Her får du tilgang til videoopptak fra innlegg og plenumssamtaler under The Infrastructure Summit.

Medvirkende:

Irit Rogoff, Adrian Heathfield, Elizabeth Povinelli, Tom McCarthy, Massimiliano Mollona, Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, Nora Sternfeld, Fred Moten, Wu Tsang, Hypatia Vourloumis, Stefano Harney, Tiziana Terranova, Louis Moreno, Andy Merrifield, Arjuna Neuman, Denise Ferreira da Silva, Ranjit Kandalgaonkar og The Partisan Café: Nora Sternfeld, Jenny Moore, Freja Bäckman, Kabir Carter, Tora Endestad Bjørkheim, Johnny Herbert og Arne Skaug-Olsen.

Alle innlegg er på engelsk uten undertekst.

AESTHETIC ANALYTICS#2

Elizabeth Povinelli

Elizabeth Povinelli med Mao Mollona, Irit Rogoff og Adrian Heathfield fra freethought,
3 Sep 2016 under Bergen Assembly 2016 – freethoughts The Infrastructure Summit.

PARA MUSEUM. SHARING STRATEGIES FOR SITUATIONS

Nora Sternfeld fra freethought med Bonaventure Soh Bejeng Ndikun. 3 Sep 2016 under Bergen Assembly 2016 – freethoughts The Infrastructure Summit.

UNDERCOMMON WEAVE

Fred Moten i samtale med Wu Tsang, Hypatia Vourloumis og Stefano Harney fra freethought.

 

SOCIAL NETWORKS AS INFRASTRUCTURES: NOTES TOWARDS A TECHNOSOCIAL MICROPHYSICS

Tiziana Terranova med Irit Rogoff og Louis Moreno.

 

TIME TIDES

Stefano Harney fra freethought i samtale med Arjuna Neuman, Ranjit Kandalgaonkar og Denise Ferreira da Silva.

 

SHADOW CITIZENS: BECOMING INFRASTRUCTURE

Louis Moreno, freethought, med Andy Merrifield.

.