Bergen Assembly 2016
6.2. Opening

Bergen Assembly er en modell for kunstnerisk utvikling, produksjon og forskning som konkretiseres gjennom offentlige arrangementer i Bergen med et tyngdepunkt hvert tredje år. Med utgangspunkt i Bergen Biennial Conference i  2009 og den kritiske tenkningen rundt biennaleformatet som denne genererte, søker Bergen Assembly kontinuerlig å skape alternative tidsrammer, presentasjonsformer og forutsetninger for møter mellom samtidskunsten og publikum. I en treårig syklus forbinder vi det lokale kulturlivet med internasjonale aktører og impulser.

Vi ønsker å skape alternative muligheter for kunstproduksjon og kunstopplevelse i en overmettet informasjonskultur der oppmerksomheten er under press.

Bergen Assembly 2016 peker mot mangfoldet av praksiser i samtidskunsten og forskningen rundt denne, og omfatter tre parallelle prosjekter som er utviklet og presentert av denne utgavens kunstneriske ledere: Tarek Atoui, freethought, og PRAXES. Utstillinger, forestillinger, konserter, performances og publikasjoner blir kontinuerlig presentert og produsert gjennom året, med et sammenfall og en konsentrasjon av aktiviteter i september 2016.

Lørdag 6. februar 2016 presenterer PRAXES sine to åpningsarrangementer: en installasjon av Lynda Benglis og en performativ workshop ved Marvin Gaye Chetwynd. Disse markerer åpningen av dette årets rekke av utstillinger, events og publikasjoner under Bergen Assembly.

Med verket Primary Structures (Paula’s Props) fra 1975, som presenteres i Tårnsalen i KODE 4 i tre uker, dukker vi rett inn i Lynda Benglis’ humoristiske irettesettelse av hennes mannlige samtidige. Installasjonen – en merkelig samling av campy readymades: fløyelsstoff, ødelagte søyler, en lekebil, et fikentre – er både en tidstypisk (postmoderne) sprengning av syttitallets estetikk og et fremsynt forvarsel om nåtidens installasjonskunst. Dette er et frittstående arbeid i et kunstnerskap som har vært preget av ville eksperimenter og stadig har tatt nye retninger, og det vises her i den første av seks utstillinger som skal presentere publikum for de store gestene og uortodokse omveiene i Lynda Benglis’ arbeid.

Lynda Benglis (f. 1941, USA) ble først anerkjent på 1960-tallet, blant annet gjennom skulpturelle verk av latex og PVC-skum, et motsvar til samtidens minimalisme. I Benglis’ fortsatt banebrytende praksis uttrykker biomorfe former og et mangfold av materialer et dypt engasjement for formens fysikalitet og hvordan den påvirker betrakteren. I Bergen blir Benglis’ radikalt forskjellige produksjoner destillert til installasjoner av enkeltverk, rekonstruksjoner, gruppeutstillinger og kveldsarrangementer.

Marvin Gaye Chetwynd inviterer publikum til å delta i Iron Age Pasta Necklace Workshop, (2002–), et grufullt og lekende håndarbeidsverksted. Performancen vil bli holdt på Landmark, et sentralt visningssted i Bergen, bare denne ene kvelden. I en morsom jernalder-X-Factor-situasjon oppfordres publikum til å lage halskjeder, som så blir høytidelig bedømt av dommeren, «det Altseende Øye». Kunstneren henter inspirasjon fra utdanningsprogrammer og bilder av edle håndverk. Hendelsen er den første i en serie av gamle og nye performancekapitler som blir skapt og utviklet for Bergen Assembly gjennom hele 2016.

Marvin Gaye Chetwynd (f. 1973, UK) feirer populærkulturen. Hun har adaptert elementer fra Michael Jacksons Thriller, Miyazakis Catbus, og Chaucers Canterbury Tales i frodige kollektive performances og i filmer som forener en kreativ nådesløshet og “joie de vivre”. I Bergen vil Chetwynd skape et nytt verk som presenteres i episoder gjennom hele året, mens en rekke utstillingsarrangementer sonderer Chetwynds langsiktige befatning med sosialantropologi, humor og performancetradisjoner.

Etter The Iron Age Pasta Necklace Workshop inviterer Bergen Assembly til åpningsfest på Landmark.

PRAXES

Ved PRAXES Center for Contemporary Art i Berlin, har kuratorteamet Rhea Dall og Kristine Siegel i 2013–2015 i halvårssykluser presentert to og to uavhengige kunstneriske praksiser gjennom utstillinger, publikasjoner og arrangementer. For Bergen Assembly vil PRAXES utvide disse modulære undersøkelsene til et helt år, og i flere perioder ta i bruk en rekke steder i Bergen i en serie presentasjoner av og diskusjoner rundt de to markante kunstnerskapene til Lynda Benglis og Marvin Gaye Chetwynd.

.