Bergen Assembly 2016

Bergen Assembly 2016 er avsluttet, og vi vil takke publikum, kunstnere, bidragsytere og alle medvirkende som gjorde det mulig å realisere et banebrytende kunstprosjekt. I løpet av 2016 viste vi 16 utstillinger, 20 større performance- og/ eller konsertarrangementer, 66 seminarer/ foredrag/ workshops/ artist talks eller kurs, 2 konferanser og 32 andre arrangementer/ aktiviteter i Bergen. Vi er glade for at vårt mangfoldige program fikk internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse, og at Bergen Assembly er etablert som et av de viktige internasjonale periodiske kunstarrangementer.

Bergen Assembly 2016 valgte å peke på mangfoldet av praksiser i kunstfeltet, og delte derfor det kunstneriske lederskapet på tre ulike grupperinger:

Lydkunstner, komponist og kurator Tarek Atoui har de siste årene arbeidet med kroppslig opplevelse av lyd. Han har i dette arbeidet søkt innsikt og erfaring fra døve og hørselshemmede, og benyttet seg av deres erfaring og opplevelse for å utvide og berike vår alles forhold til lyd, musikk og kommunikasjon. I sitt arbeid for Bergen Assembly satte han teknikere, forskere, døve, hørselshemmede og hørende, musikere, komponister, skoleelever, kunstnere og kuratorer sammen i et felles prosjekt: Å utvide vår forståelse og opplevelse av lyd og musikk. Gjennom arbeidet han gjennomførte med døve og hørende skoleelever, musikkmiljøene i Bergen og kuratorplattformen Council (Sandra Terdjman og Gregory Castéra), fikk vi oppleve en utstilling av helt nye instrumenter for kommunikasjon og opplevelse av lyd, kunstverk, filmer og gjenstander som fordypet dette. Tarek Atoui og Council disponerte den nedlagte svømmehallen Sentralbadet for sitt prosjekt, og her kunne vi oppleve alt fra Deep Listening sessions med Pauline Oliveros/ Ione, via individuelle lysmassasjekonsultasjoner, opplevelser av lyder som ikke vanligvis er mulig å høre, gjengitt gjennom “sub-packs” direkte til skjelettet eller via høyttalere, til de store konsertarrangementene der helt nye former for lyd-/ musikkinstrumenter ble tatt i bruk.

Kollektivet freethought (Irit Rogoff, Stefano Harney, Adrian Heathfield, Massimilliano Mollona, Louis Moreno og Nora Sternfeld) ga oss et dypdykk i begrepet ”infrastructure”, gjennom seminarene og forelesningene som ble gjennomført gjennom 2015 og 16. Arbeidet ble konkretisert i utstillingene i Hagerupsgården og Bergen Kunsthall i september 2016: Archives of Substance, End of Oil, Infrastructur of Feeling, Shipping and the Shipped, Spirit Labour, The Museum of Burning Questions. Konferansen The Infrastructure Summit var en oppsummering av freethoughts arbeid med temaet, og møtepunktet/ performancearenaen the Partisan Café ble et uvurderlig samlingspunkt for Bergen Assembly 2016.

PRAXES, et initiativ som ble grunnlagt av Kristine Siegel og Rhea Dall, fokuserte på langsiktige engasjement med færre kunstnere. De presenterte utstillinger, samtaler, gamle og nye verk, skisser og forkastete prosjekter sentrert rundt to kunstneriske praksiser. Gjennom hele 2016 fikk vi presentert gamle og nye verk fra Lyda Benglis´ og Marvin Gaye Chetwynds produksjon. PRAXES bidro sterkt til at Bergen Assembly kunne tilby et alternativt tidsspenn og fordypning som kunne være et alternativ til festivaliseringen av biennaler.

.